Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Faget

IT-landskapet er i stadig forandring, og krever at man til enhver tid ser på det med nye øyne og fra nye vinkler. Både på dagtid og kveldstid kan du oppleve hvordan vi leker oss til nye løsninger ved hjelp av droner, Gamestorming workshops, Lego MindStorms og Robocode bot. For å kunne være tett på teknologiutviklingen har vi også 17 selvstyrte fagnettverk. Fagnettverkene er ansattstyrte enheter med hver sin dedikerte fagleder. Den enkelte konsulent bestemmer selv hvilke fagnettverk han/hun ønsker å delta i, og bidrar til egne og andres kompetanseutvikling. I tillegg deltar vi selvsagt på kurs, sertifiseringer og formell opplæring. Vi er stolte av våre fire egne fagdager hvert år, Computasdagen.

To personer som ser på programmet for Computasdagen. Foto.
Fagnettverkene: Funksjonell metodikk, BPM og EA, Software Engineering, Salg, Brukeropplevelse, Håndholdte enheter, Semantisk Web, KM og kunnskapsteknologi, prosjektledelse, Java, Sammhandling og portaler, Arkitektur og integrasjon, Testledelse, Database og informasjonsforvaltning, .Net og Webapplikasjoner. Illustrasjon.

Det er når du har dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere at du virkelig kan bli god. Vi samles til fagdag fire dager i året og ellers i de 17 fagnettverkene våre.

Computasdagen

Her samles alle ansatte til faglig oppdatering gjennom foredrag, workshops og lyntaler. Computasdagen er organisert som en konferanse, og vi starter med fellesmøtet «Rikets Tilstand» etterfulgt av en prosjektpresentasjon. Resten av dagen er fylt med flere parallelle tracks inndelt etter fagområde. Det er våre fagnettverk som samarbeider om programmet, og de fleste foredragsholderne er våre egne ansatte. Fagdagene våre er også en viktig sosial arena fordi vi møter alle de andre kollegaene våre som man ikke jobber sammen med i hverdagen. Vi avslutter alltid dagen med noe hyggelig sammen.