Hopp til navigasjon Hopp til innhold

CODIO – Teamsamarbeid

Samarbeid i team er en forutsetning for effektive operasjonelle prosesser. Du må samordne ressurser - personer, utstyr, informasjon - på en måldrevet måte for å skape de resultatene du ønsker, samtidig som du unngår eller minimaliserer uønskede effekter.

Vi tilbyr CODIO som en effektiv støtte til teamoperasjoner. CODIO skaper en felles situasjonsforståelse i teamet ved smart deling av informasjon og støtter arbeidet gjennom flere samhandlingsverktøy som henger tett sammen:

 • Arbeidsbenk – Brukertilpasset portal
 • Operasjonspanel – Operasjonell oversikt
 • Kommunikasjon – En-til-en- og team-kommunikasjon
 • Møtestøtte – Fysiske og virtuelle møter
 • Saksoppfølging – Dynamisk oppfølging og dokumentasjon
 • Beslutningsstøtte – Analysere alternativer før beslutning

CODIO er en web-basert og åpen løsning hvor nye verktøy kan legges til ved behov. Løsningen er basert på Microsoft SharePoint, og du kan dermed dra nytte av et rikt utvalg av ferdige funksjoner og integrasjonsmuligheter. Plattformen sikrer kompatibilitet med andre standardiserte IT-verktøy i bedriften.

Dashbord med statusoversikt og analyseverktøy. Skjermbilde.
Operatør, planlegger og ingeniør peker mot samme system. Illustrasjon.

Full kontroll og god oversikt med operasjonspanel gjør deg i stand til å ta riktige beslutninger raskt.

Hvorfor bruke CODIO?

Fordelene ved å bruke CODIO for å støtte teamoperasjoner er:

 • Reduserte driftskostnader (OPEX) - Unngå feil og nedetid.
 • Reduserte kapitalkostnader (CAPEX)  - Bedre ressursutnyttelse
 • Bedre operative resultater - Riktigere beslutninger og aksjoner
 • Bedre pålitelighet og HMS - Dokumentasjon, sporing og læring

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi i Computas har lang erfaring med utvikling og optimalisering av arbeidsprosesser. I tillegg til at vi leverer CODIO hjelper vi deg også med å forberede, rulle ut og høste forretningsgevinster fra løsningen:

 • Arbeidsanalyse – Undersøke, analysere, dokumentere og forbedre arbeidspraksis og prosesser
 • Forberede og planlegge – Organisatorisk og teknisk forberedelse, planer for endringsledelse
 • Installere og rulle ut - Konfigurere, integrere og rulle ut løsningen i din bedrift
 • Opplæring og brukerstøtte – Hjelpe brukerne å komme i gang og gi brukerstøtte etter behov
 • Tilpasse og utvide – Skreddersy CODIO til spesifikke behov, inkludert å utvikle nye verktøy

Se hvordan CODIO fungerer i praksis ved å laste ned løsningsbrosjyren (engelsk).


Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Michael Sund


Relaterte referanser