Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT til helsesektoren

Helsevesenet i Norge er i endring og det er behov for smarte løsninger som kan effektivisere, kvalitetssikre og øke pasientsikkerheten i helsesektoren. Nøkkelen til å løse disse utfordringene er gjennom bedre bruk av IT. Vi står klare til å bidra med vår ekspertise og våre løsninger rettet mot pasienter og helsearbeidere.

Nøyaktig og oppdatert data gir deg god oversikt.

Vi hjelper deg å

  • Jobbe mer strukturert med arbeidsprosesser
  • Redusere feil og øke kvaliteten på behandlingen
  • Etterleve lover, retningslinjer og krav
  • Effektivisere og redusere kostnader
  • Utvikle IT verktøy ut fra brukerbehov

For å løse problemer er det sentralt med erfaring og bakgrunn. Våre eksperter innen eHelse har lang og solid erfaring med bred helsefaglig bakgrunn. Kombinasjonen av både helsefaglig bakgrunn og IT-erfaring er essensielt for å forstå og løse problemene i helsesektoren. Vi gjør rågivning, prosjektledelse og prosesstøtte, og har fokus på brukerinvolvering underveis i utviklingen.

– Norsk helsevesen må bygges på nytt og verktøyet er IT.
Helseminister Bent Høie på EHiN 2015

Våre løsninger

Helhetlig kvalitetssystem

FS Quality gir oversikt over alle krav og hvordan disse etterleves. 

Les mer

Min Medisin - et verktøy for riktig medisinbruk

Et verktøy som hjelper brukere å ta rett medisin til rett tid!

Les mer

Samhandling og informasjonsdeling

FrameSolutions gir oversikt over arbeidsoppgaver og støtte i utførelsen, f.eks. i klinikken, sykehjemmet eller legevakten.

Les mer

mHelse-løsning for psykisk helse

Monsenso-løsningen henter inn data fra pasienters telefonen via skjema og sensorer. Både pasient og behandlere får god oversikt og innsikt i sykdommen.

Les mer

Dette har vi gjort


Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Pål Vermund Knudsen