Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Informasjonsforvaltning

Informasjonsforvaltning er å gi enkel tilgang til riktige data til de som trenger dem. For å oppnå effektiv digital samhandling er det viktig å sikre både kvaliteten og utnyttelsen av informasjonen. Ansatte, ledere og kunder av en virksomhet forventer tilgang til riktig informasjon til enhver tid. De må også ha tillit til at informasjonen er gyldig, sann og oppdatert.

Det er store gevinster ved å ha gode, åpne data der mange aktører benytter seg av samme informasjon: redusert behov for integrasjon, mindre feil og forsinkelser pga gamle data, mindre behov for QA, forenklet rapportering og det blir enklere å gjøre endringer. I tillegg reduseres mengden dobbeltarbeid og feil ved sammenstilling av data.

To menn peker på diagram på whiteboard. Foto.
Laptop med avansert kartleggingsverktøy. Foto.

Vi setter oss raskt inn i ditt domene og kartlegger dine behov.

Slik hjelper vi deg

Vi har lang erfaring med bruk av Semantisk Web for publisering av åpne data og bidrar med rådgiving til hvordan man går frem for å legge best mulig til rette for gjenbruk. Vi har i lang tid brukt emnebeskrivelser representert med Semantisk Web standarder. Begrepsdefinisjoner, koder og emner modelleres i vokabularet SKOS (Simple Knowledge Organization System) som gir standardisert støtte for relasjoner mellom emner og beskrivelse av emnene. Disse kan for eksempel brukes i CMS og tekstanalyse og man kan knytte dokumenter til emnene. De kan også benyttes som kodeverk for å knytte data til dem. 

Datakvalitet kan i seg selv være kritisk. Økende datamengde, ulike dataformater og stadig flere datakilder kan føre til kompleksitet, dårlig oversikt, duplisering og feil som kan ha store konsekvenser. Kjennskap til dataenes opprinnelse sikrer også riktig bruk og sporbarhet.

Med vår spisskompetanse innen informasjonsarkitektur og -forvaltning, skaper vi løsninger for våre kunder med pålitelige data, presentert på en forståelig og nyttig måte, med stor endringsevne og som er godt rustet for fremtidige behov.

– When you actually go into the business world and you look at the data, half of the data is missing, some of it doesn’t make any sense, but you still have to use it. You can't say, 'I quit.'
Dr. Goutam Chakraborty, professor på Oklahoma State University

Vår tilnærming

  • Informasjon som en strategisk asset. Optimalisering av prosesser uten å se på forbedring av data kan være bortkastet arbeid. Bedre og korrekt informasjon fører i seg selv til forbedring av virksomhetens prosesser.
  • Forholde seg til informasjon og ikke system. Konsolidering av informasjon i en organisasjon gjennom informasjonssentriske tjenester eller ved å lenke til master data i stedet for skyggesystem.
  • Riktige beslutninger basert på dataene i sanntid. Dashboards og analyseverktøy knytter seg til virksomhetens informasjon, historiske data, sanntidsdata og planer. Tilnærmingen bygger på analytics og semantiske beskrivelser av data.
  • Sikre riktig tolkning og sporbarhet. Etablere systemer basert på fleksible domenemodeller. Beskrivelser av informasjonens kontekst og opprinnelse
  • Støtte brukernes informasjonsbehov og øke brukeropplevelsen. Brukerne må ha tillit til at informasjonen som presenteres er riktig og oppdatert. Vi får data til brukerne og ikke omvendt.

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Hans Karim Tellum-Djarraya