Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Integrerte operasjoner

Med Integrerte Operasjoner (IO) får din organisasjon forbedret drift, reduserte kostnader, høyere sikkerhet og økt total verdiskapning.

IO er en teknologisk revolusjon i olje- og gassindustrien. Gårsdagens driftsformer utfordres av nye løsninger basert på moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi som gir stor effektivisering av drift.

Oversikt over status og endringer. Skjermbilde.
Operasjonsoversikt med tid vs dybde. Skjermbilde.

Full kontroll og god oversikt gjør deg i stand til å ta riktige beslutninger raskt.

Fra data til beslutning

IO gir faktabaserte, bedre og raskere beslutninger i alle ledd av verdikjeden. Tettere integrering på tvers av disipliner, organisasjonsgrenser og geografisk plassering gir en effektiv håndtering av alle arbeidsprosessene.

IO muliggjøres gjennom økt vekt på kommunikasjon, samhandling, integrering av data fra tidligere isolerte IT-systemer, bedre verktøy for kunnskapsdeling og beslutningsstøtte, og høyere automatiseringsgrad der det er hensiktsmessig.

Som en leverandør av store arbeidsprosessløsninger har vi et unikt utgangspunkt for å utvikle og levere effektive IO-løsninger. Våre ingeniører, rådgivere og prosjektledere har solid kompetanse og lang erfaring med gjennomføring av prosjekter for olje- og gassindustrien, spesielt rettet mot kunnskapsforvaltning og beslutningsstøtte.

Våre tjenester innen Integrerte Operasjoner er basert på vår kompetanse på:

  • Arbeidsprosesser
  • Beslutningsstøtte
  • Semantisk teknologi
  • Samhandlingsteknologi
  • Data- og systemintegrasjon

Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Roar Fjellheim


Relaterte referanser